Tjänster & service

Vi har möjligheten att jobba närmre dig

Du kan få en certifierad systemtekniker ute på plats för att installera, uppgradera, analysera, dokumentera och underhålla er it-infrastruktur. Servicegraden anpassas efter ditt behov.

Vår låga personalomsättning visar att våra medarbetare trivs och är lojala mot våra kunder, vi avslutar inte ett fungerande samarbete med dig utan strävar efter att förstå din verksamhet och dina medarbetare.

Du bestämmer antal stolar – vi skapar konferensrummet

dns.it har skapat hundratals konferensrum till små och stora bolag. Du bestämmer helt enkelt antal stolar konferensrummet ska innehålla så bygger vi utifrån det, likaså ifall det ska vara ett komplett rum med möjlighet för digitalmöten med videosamtal och flera deltagare eller bara internmöten. Vi installerar det snyggt, med ordentlig kabeldragning och montage.

“Proof of concept” (POC) – för din trygghet och kundnöjdhet

Du som kund måste få prova din nya utrustning på din arbetsplats för att veta att den är rätt. Vi jobbar efter devisen proof of concept, det innebär att om du inte är nöjd ändrar vi så att du blir det. Då tar vi tillbaka utrustningen, bygger om och levererar till dig på nytt.

Hur förbättrar dns.it din säkerhet?

Ungefär 50 procent av vårt konsultarbete handlar om it-säkerhet. Det är en återkommande uppgift, att hela tiden säkra upp. Det finns många saker du och ditt företag behöver ta ställning till för att minimera säkerhetsrisker och förekomma incidenter. Vi jobbar proaktivt, med dig, ute på fältet och inventerar din befintliga utrustning. Börja med att se över följande:

  • Hur ofta byter ni hårdvara, t.ex. datorer och brandväggar?
  • Har användarna MFA (multi-faktor-autentisering)?
  • Hur är rutinen för uppdatering av mjukvara?

Din personliga login-säkerhet

Största delen av arbetet är kring den personliga login-säkerheten, för att minska risken för potentiella intrång och lösenordsstölder. Vi tycker att man ska ha så få lösenord som möjligt och använda annan inloggningsteknik som inte går att stjäla. Det finns flera verktyg för detta.

MFA, tvåstegsverifiering/multi-faktor-autentisering kan enkelt beskrivas metaforiskt: ”Du både larmar och låser väl när du går hemifrån?”

Att ha ytterligare ett lager utöver lösenord är viktigt. Du får då ett meddelande med en kod skickad till din telefon som krävs förutom ”låset” – ditt lösenord. Vi hjälper dig att sätta upp detta på dina och medarbetarnas datorer och tjänster. Du får även utbildning och rådgivning.